www.barteczka.net

   Joanna          

   Zbigniew Barteczka
 

   Grafiki: A. Przybytko

 

Ile snów trzeba było przeżyć,

aby jeden się sprawdził,

ilu bogów poznać,

aby w jednego uwierzyć?

 

ISBN 83-920908-5-3

 

 Spis treści

 

____________________________________________________________________

© Zbigniew Barteczka

e-mail