www.barteczka.net

   Metamorfozy          

   Zbigniew Barteczka
 

   Grafiki: M. Klęk

 

 
Nie uciekniesz przed nadchodzącym
Nie zmienisz kosmicznych planów
Nie umkniesz przeznaczeniu
 

Wiersze z tomiku Metamorfozy

 

____________________________________________________________________

© Zbigniew Barteczka

e-mail