www.barteczka.net

   Niezauważalna          

   Zbigniew Barteczka
 

   Grafiki: A. Przybytko

 

 

KSZTAŁTEM miłości piękno jest.

                          C.K. Norwid

 

                                                                                                             ISBN 83-920908-4-5

 

Spis treści

 

___________________________________________________________________

© Zbigniew Barteczka

e-mail